Vzduchotechnika a klimatizácia budov a objektov

Súčasná doba so sebou prináša čoraz vyššie nároky na kvalitu prostredia, v ktorom sa človek pohybuje. Vetranie a klimatizácia sa stáva nevyhnutnosťou nie len v prevádzkach, kde sa kladie dôraz na pohodu a spokojnosť klientov, čo prináša obchodníkom vyšší profit alebo miestach, kde je úprava vzduchu potrebná z hľadiska hygieny (kuchyne, reštaurácie, bary), prípadne bezchybného chodu technológií (serverovne, technologické miestnosti), ale začína sa klásť dôraz aj na pracovné prostredie, ktoré so sebou prináša spokojnosť a vyššiu produktivitu zamestancov.

Pre všetky tieto prípady dokážeme navrhnúť a zrealizovať vhodné riešenie, ktoré je šité priamo na požiadavky zákazníka. Na trhu sa nachádza veľké množstvo produktov, ktoré dokážu uspokojiť klientov kladúcich dôraz na cenu alebo špičkových zariadení pre najnáročnejšie aplikácie poskytujúce dokonalý komfort a energetickú efektívnosť.

Naša spoločnosť má v portfóliu produktov nie len zariadenia viacerých svetových (Toshiba, Daikin, Sinclair, VTS a ďalších)  a domácich (Batklima, Atrea) dodávateľov aj vlastné výrobky pre úpravu vzduchu. Svojou spoľahlivosťou odskúšanou viac ako dvoma dekádami v mnohých realizáciách dokážu konkurovať renomovaným značkám. Jedná sa hlavne o ležaté klimatizačné jednotky (KJLY) a teplovodné alebo parné vykurovacie jednotky (JV).

 

Odkazy na podstránky/katalogové listy

Referencie

Fotky