Špeciálne aplikácie (jadrová energetika, armáda, sušiarne)

Techklima a jej zamestanci historicky dostali do vienka know-how nie len v bežných vzduchotechnických aplikáciach, ale aj špecializovaných riešeniach pre jadrové elektrárne, armádu, poľnohospodársky a potravinársky priemysel.

 

Jadrová energetika

Požiadavky na zariadenia určené pre jadrové elektrárne (JE) sú mimoriadne náročné nie len z hľadiska konštrukčného spracovania a vyhotovenia, ale aj samotných výrobných procesov a postupov a v nemalej miere na vypracovanie sprievodnej a inej dokumentácie. V závislosti od miesta umiestnenia zariadenia v JE podstupujú zariadenia náročné previerky a skúšky počas celého procesu výroby.

Pre zaujímavosť: V súčasnosti sa pre vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia požaduje garancia životnosti až 40 rokov, čomu musí adekvátne zodpovedať aj kvalita vstupných materiálov a kvalita vyhotovenia.

Foto

Realizácie

 

Armáda

Pre armádne účely…

 

Sušiarne