Priemyselná vzduchotechnika a klimatizácia

Charakteristika priemyselnej vzduchotechniky je veľmi špecifická, zvyčajne sa jedná o úpravu prostredia technologických zariadení. Pre naše účely zahŕňa tento pojem iné ako komfortné aplikácie vzduchotechniky (rodinné domy, kancelárie,…) v základnom členení na:

  • Vzduchotechnika budov, objektov a technológií
  • Vzduchotechnika pre dopravné prostriedky (v našom prípade osobné železničné vozne)
  • Špeciálne aplikácie vzduchotechniky (jadrová energetika, armáda a sušiarne)

Ak sa chcete dozvedieť viac, pokračujte vo svojom výbere alebo nás priamo kontaktujte.

Vzduchotechnika budov
a objektov

Vetranie a klimatizácia
pre železničné vozne

špeciálne aplikácie
vzduchotechniky