Client:Izotech, s.r.o.
Date:October 15, 2012

Vzduchotechnika spolocenskej saly (NM, 2011)

Termín realizácie: 2011
Popis zariadenia: Vetranie viacúčelovej sály v Novom Meste nad Váhom

Charakteristika projektu:

Predmetom dodávky bola realizácia vetrania a teplovzdušného vykurovania mestskej viacúčelovej sály v Novom Meste nad Váhom vrámci rekonštrukcie kina na uvedené účely. Vetranie sály bolo zabezpečené ležatými VZT jednotkami Techklima KJLY s celkovým vzduchovým výkonom 17 000 m3h-1, pri rekonštrukcii SDK podhľadu boli vymenené difúzory pre rovnomerné prevetranie sály so svetlou výškou až 6m.

V prístavbe pre účely kaviarne, kuchyne, výdajne jedál a sociálnych priestorov bola realizované vetranie prostredníctvom 3 vetracích jednotiek VTS s jednotlivým výkonom 1 300 m3h-1.