Date:October 15, 2012

Vyroba klimatizacii pre zeleznicu

Termín realizácie: od 2004
Prevádzka zariadenia: stredná Európa

Charakteristika projektu:

Techklima sa pohybuje v oblasti klimatizácie dopravných prostriedkov, konkrétne železničných vozňov, pre osobnú prepravu od roku 2004. Produktom je komplet klimatizačné zariadenie zabezpečujúce optimálny komfort cestujúcich.

Všetky statické časti systému (okrem externe nakupovaných komponenty ako kompresory, motory, ventilátory a pod.) sú produktami výrobného tímu našej spoločnosti.