Date:October 15, 2012

Vetranie kuchyne (PD Cachtice, 2011)

Termín realizácie: 2011
Prevádzka zariadenia: Poľnohospodárske družstvo Čachtice

Charakteristika projektu:

Predmetom dodávky bolo teplovzdušné vetranie kuchyne pre účely PD Čachtice.