Date:November 15, 2012

Vetranie kuchyne (Holubyho chata, 11/2012)

Projekt: Vetranie kuchyne
Termín realizácie: November 2012

Popis realizácie:

Dodávka odvodného ventilátora s napojením potrubia na existujúce indukčné odsávače pár.