Client:Archekta, s.r.o.
Date:November 15, 2012

Projekt klimatizácie zdravotníckych laboratórií (ZA, 8/2012)

Projekt: Projekčné spracovanie klimatizácie a vetrania zdravotníckych laboratórií v Žiline
Termín spracovania: august 2012

Stručná charakteristika projektu:

Na základe požiadavky klienta bol spracovaný projekt klimatizácie  pre stavebné povolenie. V projekte sú použité primárne dve vetracie jednotky Atrea so vzduchovým výkonom 10 200, resp. 8 600 m3h-1, chladenie distribuovaného vzduchu je zabezpečené kondenzačnými jednotkami LG a pre zabezpečenie optimálnej vlhkosti vzduchu laboratórií bol použité dva parné zvlhčovače. Lokálne chladenie miestností s technologickými zariadeniami je zabezpečené klimatizačnými jednotkami Toshiba.

Celkové rozpočtové náklady: cca. 210 tis. €