Client:Ing. František Matika
Date:October 12, 2012

Klimatizácia RD (NM, 8/2012)

Termín realizácie: 2012
Miesto realizácie: Nové Mesto nad Váhom