Client:SE, a.s.
Date:October 15, 2012

Chladenie miestnosti generatorovych vypinacov (EBO 7/2012)

Termín realizácie: 2012
Prevádzka zariadenia: SE, a.s., EBO

Charakteristika projektu:

Predmetom dodávky bolo vetranie miestností generátorových vypínačov vrátane regulácie systému. Miestnosti sú vetrané chladnejším vzduchom, ktorý je nasávaný z priestoru suterénu, čím sa eliminovalo prehrievanie miestnosti a technologických zariadení.