Od roku 2007 sme držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v oblastiach: Projekčná činnosť v investičnej výstavbe. Projektovanie elektrických zariadení. Konštrukcia, výroba, montáž a servis strojov, chladiarenských, vetracích a klimatizačných zariadení.

Získanie certifikátu je dôkaz snahy spoločnosti o neustále zlepšovanie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom kvality produktov a služieb.

Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001

ISO 9001-page-001

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikát systému manažérstva environmentu ISO 14001

ISO 14001-page-001

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemenej významnými sú certifikáty a oprávnenia pre železnicu:

Zvar.cert.ČSN EN 15085-2-page-001 Zvar.cert.ČDV95-5-page-001 Zvar. cert. ČSN EN3834-2-page-001