Komerčná (komfortná) vzduchotechnika a klimatizácia

Úlohou komfortnej vzduchotechniky je zabezpečovať maximálnu pohodu v priestoroch pre zdržiavanie sa osôb, zvyčajne sa jedná o rodinné domy, byty, kancelárie a pod. Do kategórie komfortnej vzduchotechniky patrí klimatizácia (v dnešnej dobe je už štandardom, že okrem chladenia, ponúka aj možnosť teplovzdušného vykurovania) a vetranie (súčasným trendom je spätné získavanie tepla – rekuperácia, ktorá dokáže priniesť nemalé úspory).

Pre Váš výber pokračujte ďalej do vybranej kategórie.

Komfortná klimatizácia

Komfortné vetranie (s rekuperáciou)